Image: ARROW DOWN

Aplikácia CONTOUR®DIABETES

Inteligentnejšia liečba diabetu.
Meranie, sledovanie a zdieľanie výsledkov je oveľa jednoduchšie, takže lepšie pochopíte svoje zvyčajné hodnoty glukózy v krvi.1

 

© Copyright 2019. Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Všetky práva vyhradené.
Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care, Contour, Smartlight, Second-Chance (Druhá šanca) a logo odberu vzoriek Second-Chance (Druhá šanca) sú ochranné známky a/alebo registrované ochranné známky spoločnosti Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách. App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc. a Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov a slúžia len na informačné účely. Z ich použitia nevyplýva ani sa neodvodzuje žiadny vzťah alebo súhlas. Dátum prípravy: August 2019. Kód: G.DC.07.2019. PP-CN-Mtr-GBL-XXXX

Kúpiť