Gestačný diabetes

Diabetes počas tehotenstva

Keď ste tehotná, môžete vykazovať vysokú hladinu glukózy v krvi (tzv. tehotenská cukrovka), hoci ste diabetes nikdy predtým nemali.

Prečítajte si viac o príčinách gestačného diabetu, jej účinkoch na vaše dieťa a na vás ako matku, ako aj o možnostiach jej liečby.

Príčiny tehotenskej cukrovky1

Presná príčina tehotenskej cukrovky ešte nie je známa. Jedným z dôvodov jej vzniku môžu byť hormóny uvoľňované placentou, ktoré pomáhajú dieťaťu rásť, no tiež bránia správnemu fungovaniu inzulínu v tele matky. Tento stav sa nazýva „inzulínová rezistencia“.

Tehotenská cukrovka vzniká, keď telo matky nedokáže produkovať dostatok inzulínu na zvládanie mimoriadnych potrieb počas tehotenstva.

Inzulín je nevyhnutný na presun glukózy z krvi do buniek, kde sa premieňa na energiu. Ak nie je inzulínu dostatok, hladina glukózy v krvi sa nadmerne zvýši (tzv. hyperglykémia).

Pregnant woman
Healthy eating during pregnancy

Zdravé stravovanie počas tehotenstva5

Zdravé stravovanie je dôležitou súčasťou každého tehotenstva, no obzvlášť dôležité je pre ženy s tehotenskou cukrovkou. Vo všeobecnosti treba dodržiavať zásady zdravého stravovania: Vyhýbajte sa spracovaným potravinám, keďže obsahujú prázdne kalórie. Namiesto nich siahnite po zelenine a „prírodných“ potravinách. Sledujte svoj príjem sacharidov a pravidelne si merajte hladinu glukózy v krvi.

Sacharidy majú najväčší vplyv na hladinu glukózy v krvi!2

Sacharidy sú živiny, ktoré vášmu telu poskytujú najviac energie. Práve preto sú v otázke zdravého stravovania veľmi dôležité! Poznáme rôzne typy sacharidov, ktoré hladinu glukózy v krvi ovplyvňujú rôznymi spôsobmi (rýchlo aj pomaly). To znamená, že si musíte dávať pozor na typ a množstvo prijímaných sacharidov.

Chcete vedieť, koľko sacharidov konzumujete?
Začnite si sacharidy4  obsiahnuté vo vašom jedle, nápojoch aj v malom občerstvení počítať! Na štítku s nutričnými hodnotami sa dočítate, koľko sacharidov je vo vašom jedle. V prípade potravín bez označenia, ako sú čerstvé produkty, zas môžete odhadnúť, koľko sacharidov asi obsahujú. Ak si zaznamenáte svoj príjem sacharidov a hladinu glukózy v krvi pred jedlom a dve hodiny po jedle, zdravotnícki pracovníci si budú môcť pozrieť, ako vaše telo reaguje na rôzne jedlá, a podľa toho naplánovať individuálne lieky (ak nejaké potrebujete) a váš jedálniček. Porozprávajte sa so svojím lekárom o diéte, ktorá je pre vás najvhodnejšia.

Počítajte sacharidy4
Podľa toho, koľko rôznych typov sacharidov konzumujete, môže vaša hladina glukózy v krvi stúpať rýchlo alebo pomaly. Počítanie sacharidov je preto dobrý spôsob riadenia vlastnej hladiny glukózy v krvi.

Diéta a pohybová aktivita
Súčasťou liečby je vždy individuálny jedálniček a pravidelné pohybové aktivity. Zdravotnícki pracovníci vo všeobecnosti odporúčajú, aby ste sa väčšinu dní aspoň 30 minút venovali stredne náročnej pohybovej aktivite. Toto cvičenie môže mať formu rýchlej chôdze, plávania alebo prenatálnej jogy.3

Účinky na vás ako na matku

Po pôrode sa hladina glukózy v krvi zvyčajne vráti na normálnu úroveň. Ak sa však u vás vyskytla raz, je tu šanca dva ku trom, že sa môže objaviť znova pri budúcich tehotenstvách.

Diagnóza tehotenskej cukrovky niekedy odhalí aj už existujúci diabetes 1. typu alebo diabetes 2. typu. Diabetes, ktorý vznikol už pred tehotenstvom, nezmizne a jeho liečba bude musieť pokračovať aj po pôrode.

Ženy s tehotenskou cukrovkou čelia riziku vzniku diabetu 2. typu neskôr v živote.3

Mother with her child
Newborn

Účinky na vaše dieťa

Tehotenská cukrovka sa zvyčajne diagnostikuje v druhej polovici tehotenstva, keď dieťa aktívne rastie. Tehotenská cukrovka sa musí liečiť, aby sa predišlo negatívnym následkom pre vás aj vaše dieťa!

Pri tehotenskej cukrovke sa vysoká hladina glukózy v krvi prenáša z krvi matky do krvi dieťaťa. Ak je hladina glukózy v krvi matky vyššia ako normálna, dieťa tiež dostane viac glukózy ako normálne. Ukladanie tejto energie navyše spôsobí, že dieťa narastie väčšie a môže u neho vzniknúť stav nazývaný hypertrofický novorodenec (veľký na gestačný vek – LGA).

Novorodenci by mohli mať pri narodení kvôli nadmernému množstvu inzulínu vytváranému v pankrease veľmi nízku hladinu glukózy v krvi a čeliť vyššiemu riziku respiračných problémov. Deti narodené s nadbytkom inzulínu čelia riziku obezity počas detstva a vzniku diabetu 2. typu v dospelosti.4

Liečba tehotenskej cukrovky2

Je veľmi dôležité, aby ste dodržiavali odporúčania zdravotníckych pracovníkov a na ich radu čo najskôr začali s predpísanou liečbou. Cieľom je udržiavať hladinu glukózy v krvi v zdravom rozmedzí, ktoré je porovnateľné s tehotnými ženami bez tehotenskej cukrovky.

Súčasťou liečby je vždy individuálny jedálniček a pravidelné pohybové aktivity. Potrebné môžu byť aj kontroly hladiny glukózy v krvi a injekčné podania inzulínu. Úspešný manažment tehotenskej cukrovky môže prispieť k zníženiu rizika pôrodu cisárskym rezom, ktorý môže byť potrebný, ak je dieťa príliš veľké.2

Staying active

Vyhýbanie sa hypoglykémii6

Typ a trvanie fyzických aktivít majú rôzny vplyv na hladinu glukózy v krvi. Stredne náročná pohybová aktivita môže znížiť hladinu glukózy v krvi. Niektoré lieky na zníženie hladiny glukózy, napr. inzulín, v kombinácii s dlhodobou stredne náročnou pohybovou aktivitou môžu viesť k hypoglykémii (príliš nízkej hladine glukózy v krvi, čo môže byť nebezpečné).

Ak užívate nejaké lieky na zníženie hladiny glukózy v krvi, porozprávajte sa so svojím lekárom. Na druhej strane, intenzívna pohybová aktivita môže hladinu glukózy v krvi zvýšiť, pretože telo uvoľňuje uloženú glukózu, aby sa vysporiadalo s vysokými nárokmi na výdaj energie. Pre istotu si odmerajte hladinu glukózy v krvi pred pohybovou aktivitou aj po nej.

Sledovanie hladiny glukózy v krvi je pri tehotenskej cukrovke dôležité7

Ak chcete zabrániť negatívnym následkom tehotenskej cukrovky, svoju hladinu glukózy v krvi musíte udržiavať v určitom rozsahu cieľových hodnôt. Hladinu glukózy v krvi môžete monitorovať pomocou glukomeru. Jednoducho si odoberiete kvapku krvi pichnutím do prsta a glukomer vám povie, koľko glukózy sa v danom čase nachádza v krvi. Požiadajte svojho lekára o individuálny rozsah cieľových hodnôt glukózy v krvi.

Ako sa čo najlepšie pripraviť na meranie glukózy v krvi

Pravidelné monitorovanie hladiny glukózy v krvi zohráva zásadnú rolu, aby ste mohli prijímať správne rozhodnutia o liečbe.8 Ak chcete získať spoľahlivé výsledky, pri meraní hladiny glukózy v krvi zvážte niektoré základné postupy prípravy:

  1. Keďže meranie môžu ovplyvniť stopy potu, vlhkosti a podobne na koži9, vždy si umyte ruky mydlom a teplou vodou, opláchnite ich a dobre osušte

  2. Lancety sú produkty na jedno použitie: uistite sa, že pri každom meraní hladiny glukózy v krvi používate novú lancetu

  3. Postupujte podľa pokynov v používateľskej príručke ku glukomeru

S týmito krokmi získate čistú vzorku krvi.

Ak chcete získať ďalšie informácie a personalizované rady týkajúce sa diabetu a tehotenstva, obráťte sa na zdravotníckych pracovníkov.

Referencie:

1. https://www.diabetes.org/diabetes/gestational-diabetes. Accessed August 2020.
2. https://www.diabetes.org/diabetes/gestational-diabetes/how-to-treat-gestational-diabetes. Accessed August 2020.
3. Noctor E, Dunne FP. Type 2 diabetes after gestational diabetes: The influence of changing diagnostic criteria. World J Diabetes. 2015 Mar 15;6(2):234-44. doi: 10.4239/wjd.v6.i2.234. PMID: 25789105; PMCID: PMC4360417.
4. https://www.diabetes.org/diabetes/gestational-diabetes/how-will-this-impact-my-baby. Accessed August 2020.
5. https://www.diabetes.org.uk/guide-to-diabetes/enjoy-food/eating-with-diabetes/gestational-diabetes. Accessed August 2020.
6. https://diabetes.org/health-wellness/fitness/blood-glucose-and-exercise. Accessed August 2020.
7. Management of Diabetes in Pregnancy: Standards of Medical Care in Diabetes 2020 Diabetes Care 2020;43(Suppl. 1):S183– S192 | https://doi.org/10.2337/dc20-S014.
8. Immanuel J, Simmons D, Diabetes Care, 2018, Oct;41(10):20153-2058.
9. Barry H. Ginsberg. Journal of Diabetes Science and Technology. (Abstract Paragraph 1).